Find the plan that works for you

Our services and prices

พัสดุแยกชิ้น

ฟรี

สมัครใช้งานฟรี

 • ที่อยู่ในสหรัฐฯ ของคุณ
 • ส่วนลดค่าจัดส่งถึง 80%
 • มีพัสดุเพียงชิ้นเดียวในคลังสินค้า
 • พื้นที่จัดเก็บฟรีถึง 180 วัน (เฉพาะในคลังสินค้ามินเด็น, NV)
 • $0 ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียม $2 ต่อพัสดุ + การจัดส่ง

กล่องจดหมายเวอร์ชวล

$4.17/เดือน

เรียกเก็บเงินรายปี

หรือ $10 เดือนต่อเดือน

สมัครเลย

 • ที่อยู่ในสหรัฐฯ ของคุณ
 • ส่วนลดค่าจัดส่งถึง 80%
 • พัสดุหลายชิ้นในคลังสินค้า
 • 0% ภาษีการขายในคลังสินค้าโอเรกอน
 • การรวมพัสดุ
 • พื้นที่จัดเก็บฟรีถึง 180 วัน (เฉพาะในคลังสินค้ามินเด็น, NV)
 • ค่าธรรมเนียม $2 ต่อพัสดุ + การจัดส่ง

ทำไมการรวมพัสดุจึงดี

การรวมพัสดุก็คือการกำจัดหีบห่อวัสดุที่ไม่จำเป็น และรวมสินค้านั้นให้เป็นกล่องที่เล็กลง

พัสดุแยกชิ้น

พัสดุแยกกัน 2 ชิ้นจาก สหรัฐฯ

ค่าส่งรวม : $38.04
ค่าธรรมเนียม Shipito : $4.00
รวม : $42.04

กล่องจดหมายเวอร์ชวล

พัสดุรวมชิ้น 2 ชิ้น จาก สหรัฐฯ

ค่าส่งรวม : $26.04
ค่าธรรมเนียม Shipito : $10.00
รวม : $36.04

ประหยัดไป : $6.00 (14.27%)

เริ่มต้นได้เลย
ซอฟท์แวร์แชทสดๆ